דף הבית » מדריך תהליכים מדעיים » מה לעשות כשהמחשב שלך לא מקבל Wi-Fi

מה לעשות כשהמחשב שלך לא מקבל Wi-Fi

מה לעשות כשהמחשב שלך לא מקבל Wi-Fi

מה לעשות כשהמחשב שלך לא מקבל Wi-Fi

מתקשים להתחבר ל-Wi-Fi? זו יכולה להיות חוויה מתסכלת כשהמחשב שלך לא מקבל Wi-Fi. בין אם אתה מנסה להתחבר לרשת ביתית או ציבורית, ישנם כמה צעדים שתוכל לנקוט כדי לפתור את הבעיה.

בדוק את הגדרות הרשת שלך

השלב הראשון הוא לבדוק את הגדרות הרשת שלך. ודא שהמחשב שלך מוגדר להתחבר לרשת הנכונה. אם אתה מנסה להתחבר לרשת ביתית, ודא ששם הרשת והסיסמה נכונים. אם אתה מנסה להתחבר לרשת ציבורית, ודא שהרשת פתוחה ואינה מוגנת בסיסמה.

בדוק את מתאם הרשת שלך

השלב הבא הוא לבדוק את מתאם הרשת שלך. ודא שמתאם הרשת מופעל ופועל כהלכה. אתה יכול לבדוק את המצב של מתאם הרשת שלך במנהל ההתקנים. אם מתאם הרשת מושבת, תוכל להפעיל אותו על ידי לחיצה ימנית על המתאם ובחירה ב"הפעל".

בדוק את הנתב שלך

אם מתאם הרשת שלך מופעל ופועל כהלכה, השלב הבא הוא לבדוק את הנתב שלך. ודא שהנתב מופעל ומחובר לאינטרנט. אתה יכול לבדוק את מצב הנתב שלך על ידי גישה לממשק האינטרנט של הנתב. אם הנתב אינו מחובר לאינטרנט, ייתכן שיהיה עליך לפנות לספק שירותי האינטרנט שלך לקבלת סיוע.

בדוק את הכבלים שלך

אם הנתב שלך מחובר לאינטרנט, השלב הבא הוא לבדוק את הכבלים שלך. ודא שכל הכבלים מחוברים היטב ואינם פגומים. אם אתה משתמש בכבל Ethernet, ודא שהכבל מחובר ליציאה הנכונה בנתב. אם אתה משתמש בחיבור אלחוטי, ודא שהמתאם האלחוטי מופעל והאות האלחוטי חזק.

בדוק את חומת האש שלך

אם הכבלים שלך מחוברים היטב ולא פגומים, השלב הבא הוא לבדוק את חומת האש שלך. ודא שחומת האש אינה חוסמת את החיבור. אתה יכול לבדוק את מצב חומת האש שלך במרכז האבטחה. אם חומת האש חוסמת את החיבור, תוכל להוסיף חריגה לרשת שאליה אתה מנסה להתחבר.

בדוק את תוכנת האנטי וירוס שלך

אם חומת האש שלך לא חוסמת את החיבור, השלב הבא הוא לבדוק את תוכנת האנטי וירוס שלך. ודא שתוכנת האנטי וירוס אינה חוסמת את החיבור. אתה יכול לבדוק את המצב של תוכנת האנטי-וירוס שלך במרכז האבטחה. אם תוכנת האנטי-וירוס חוסמת את החיבור, תוכל להוסיף חריגה לרשת שאליה אתה מנסה להתחבר.

בדוק את כרטיס הרשת שלך

אם תוכנת האנטי וירוס שלך לא חוסמת את החיבור, השלב הבא הוא לבדוק את כרטיס הרשת שלך. ודא שכרטיס הרשת מופעל ופועל כהלכה. אתה יכול לבדוק את המצב של כרטיס הרשת שלך במנהל ההתקנים. אם כרטיס הרשת מושבת, תוכל להפעיל אותו על ידי לחיצה ימנית על הכרטיס ובחירה ב"הפעל".

בדוק את המודם שלך

אם כרטיס הרשת שלך מופעל ופועל כהלכה, השלב הבא הוא לבדוק את המודם שלך. ודא שהמודם מופעל ומחובר לאינטרנט. אתה יכול לבדוק את מצב המודם שלך על ידי גישה לממשק האינטרנט של המודם. אם המודם אינו מחובר לאינטרנט, ייתכן שיהיה עליך לפנות לספק שירותי האינטרנט שלך לקבלת סיוע.

בדוק את ISP שלך

אם המודם שלך מחובר לאינטרנט, השלב הבא הוא לבדוק את ספק שירותי האינטרנט שלך (ISP). ודא ש-ISP מספק חיבור אמין. אתה יכול לבדוק את הסטטוס של ספק האינטרנט שלך על ידי גישה לאתר האינטרנט של ספק האינטרנט. אם ספק שירותי האינטרנט אינו מספק חיבור אמין, ייתכן שיהיה עליך לפנות לספק האינטרנט שלך לקבלת סיוע.

בדוק את מנהלי ההתקן של כרטיס הרשת שלך

אם ספק שירותי האינטרנט שלך מספק חיבור אמין, השלב הבא הוא לבדוק את מנהלי ההתקן של כרטיס הרשת שלך. ודא שמנהלי ההתקן של כרטיס הרשת מעודכנים ופועלים כהלכה. אתה יכול לבדוק את מצב מנהלי ההתקן של כרטיס הרשת שלך במנהל ההתקנים. אם מנהלי ההתקן של כרטיס הרשת אינם מעודכנים, תוכל לעדכן אותם על ידי הורדת מנהלי ההתקנים העדכניים ביותר מאתר היצרן.

בדוק שוב את הגדרות הרשת שלך

אם מנהלי ההתקן של כרטיס הרשת שלך מעודכנים ופועלים כהלכה, השלב הבא הוא לבדוק שוב את הגדרות הרשת שלך. ודא שהמחשב שלך מוגדר להתחבר לרשת הנכונה. אם אתה מנסה להתחבר לרשת ביתית, ודא ששם הרשת והסיסמה נכונים. אם אתה מנסה להתחבר לרשת ציבורית, ודא שהרשת פתוחה ואינה מוגנת בסיסמה.

בדוק את הגדרות כרטיס הרשת שלך

אם הגדרות הרשת שלך נכונות, השלב הבא הוא לבדוק את הגדרות כרטיס הרשת שלך. ודא שהגדרות כרטיס הרשת מוגדרות כהלכה. אתה יכול לבדוק את ההגדרות של כרטיס הרשת שלך במנהל ההתקנים. אם ההגדרות שגויות, תוכל לשנות אותן על ידי לחיצה ימנית על כרטיס הרשת ובחירה ב"מאפיינים".

בדוק את הגדרות הנתב האלחוטי שלך

אם הגדרות כרטיס הרשת שלך מוגדרות כהלכה, השלב הבא הוא לבדוק את הגדרות הנתב האלחוטי שלך. ודא שהגדרות הנתב האלחוטי מוגדרות כהלכה. אתה יכול לבדוק את ההגדרות של הנתב האלחוטי שלך על ידי גישה לממשק האינטרנט של הנתב. אם ההגדרות שגויות, תוכל לשנות אותן על ידי גישה לממשק האינטרנט של הנתב.

בדוק שוב את מנהלי ההתקן של כרטיס הרשת שלך

אם הגדרות הנתב האלחוטי שלך מוגדרות כהלכה, השלב הבא הוא לבדוק שוב את מנהלי ההתקן של כרטיס הרשת שלך. ודא שמנהלי ההתקן של כרטיס הרשת מעודכנים ופועלים כהלכה. אתה יכול לבדוק את מצב מנהלי ההתקן של כרטיס הרשת שלך במנהל ההתקנים. אם מנהלי ההתקן של כרטיס הרשת אינם מעודכנים, תוכל לעדכן אותם על ידי הורדת מנהלי ההתקנים העדכניים ביותר מאתר היצרן.

בדוק את קושחת כרטיס הרשת שלך

אם מנהלי ההתקן של כרטיס הרשת שלך מעודכנים ופועלים כהלכה, השלב הבא הוא לבדוק את קושחת כרטיס הרשת שלך. ודא שקושחת כרטיס הרשת מעודכנת ופועלת כהלכה. אתה יכול לבדוק את המצב של קושחת כרטיס הרשת שלך במנהל ההתקנים. אם הקושחה של כרטיס הרשת לא מעודכנת, תוכל לעדכן אותה על ידי הורדת הקושחה העדכנית ביותר מאתר היצרן.

בדוק שוב את הגדרות כרטיס הרשת שלך

אם קושחת כרטיס הרשת שלך מעודכנת ופועלת כהלכה, השלב הבא הוא לבדוק שוב את הגדרות כרטיס הרשת שלך. ודא שהגדרות כרטיס הרשת מוגדרות כהלכה. אתה יכול לבדוק את ההגדרות של כרטיס הרשת שלך במנהל ההתקנים. אם ההגדרות שגויות, תוכל לשנות אותן על ידי לחיצה ימנית על כרטיס הרשת ובחירה ב"מאפיינים".

בדוק את קושחת הנתב האלחוטי שלך

אם הגדרות כרטיס הרשת שלך מוגדרות כהלכה, השלב הבא הוא לבדוק את קושחת הנתב האלחוטי שלך. ודא שקושחת הנתב האלחוטי מעודכנת ופועלת כהלכה. אתה יכול לבדוק את המצב של קושחת הנתב האלחוטי שלך על ידי גישה לממשק האינטרנט של הנתב. אם הקושחה לא מעודכנת, תוכל לעדכן אותה על ידי הורדת הקושחה העדכנית ביותר מאתר היצרן.

בדוק את מנהלי ההתקן של כרטיס הרשת שלך פעם אחרונה

אם קושחת הנתב האלחוטי שלך מעודכנת ופועלת כהלכה, השלב הבא הוא לבדוק את מנהלי ההתקן של כרטיס הרשת בפעם האחרונה. ודא שמנהלי ההתקן של כרטיס הרשת מעודכנים ופועלים כהלכה. אתה יכול לבדוק את מצב מנהלי ההתקן של כרטיס הרשת שלך במנהל ההתקנים. אם מנהלי ההתקן של כרטיס הרשת אינם מעודכנים, תוכל לעדכן אותם על ידי הורדת מנהלי ההתקן העדכניים ביותר מאתר היצרן. אם ביצעת את כל השלבים שלמעלה והמחשב שלך עדיין לא מקבל Wi-Fi, ייתכן שתצטרך ליצור קשר ספק שירותי האינטרנט שלך לקבלת סיוע. תוכל גם לצפות במדריכים מועילים על מה לעשות כאשר המחשב שלך אינו מקבל Wi-Fi כדי ללמוד עוד על פתרון הבעיה.

צרו איתנו קשר

אהבתם? שלחו לחבר\ה שחייב\ת לדעת גם!

דילוג לתוכן